LuatVietnam

light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)

Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (7 trang)
Posted: 22/5/2023 1:02:44 PM | Latest updated: 24/5/2023 11:16:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5705
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng), áp dụng từ 1/7/2023.

Theo đó, mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định tại Thông tư này không có thay đổi so với mức phí hiện hành và mức thu phí tối đa cũng không quá 150 triệu đồng/dự án.

Tuy nhiên, Thông tư đã bổ sung quy định về mức thu phí tối thiểu là không dưới 500.000 đồng/dự án.

Đối với dự án mà có yêu cầu lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết làm cơ sở cho việc thẩm định, mức thu phí bằng 50% mức thu quy định tại Biểu phí ban hành kèm Thông tư này.

Ngoài ra, đối với các dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi thì cũng áp dụng mức thu bằng 50% mức thu của Biểu phí ban hành tại Thông tư này.

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đồng thời là cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết định đầu tư thì áp dụng mức thu bằng 150% mức thu của Biểu phí ban hành tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và bãi bỏ Thông tư số 209/2016/TT-BTCstatus3 ngày 10/11/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5705

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp
blue-check Nhà thầu phụ có được tạm ứng hợp đồng trực tiếp từ chủ đầu tư?
blue-check Xác định dự toán chi phí xây dựng phải làm rõ các chí phí đã tính trong giá vật liệu
blue-check Căn cứ xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Về căn cứ xác định chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng
blue-check Sự kiện bất khả kháng trong xây dựng được xác định theo căn cứ nào?
blue-check Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, xác định chi phí thế nào?
blue-check Cách tính chi phí quản lý dự án xây dựng