LuatVietnam

light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023

Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (6 trang)
Posted: 22/5/2023 1:28:55 PM | Latest updated: 23/5/2023 11:28:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5703
LuatVietnam

Thông tư thay mới Biểu phí thẩm định thiết kế xây dựng và phí thẩm định dự toán xây dựng, áp dụng từ ngày 1/7/2023 đối với các công trình xây dựng quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP .

Đáng lưu ý, theo điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này, mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và bãi bỏ Thông tư số 210/2016/TT-BTCstatus2 ngày 10/11/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5703

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Về nguyên tắc thanh quyết toán hợp đồng dự án theo hình thức BT
blue-check Chủ đầu tư được phép bổ sung khối lượng xây dựng nếu không đội giá gói thầu
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Không được điều chỉnh dự án vì lý do thay đổi chủ đầu tư English attachment
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Các căn cứ về chỉ số giá xây dựng dùng để điều chỉnh giá hợp đồng
blue-check Không được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp
blue-check Nhà thầu phụ có được tạm ứng hợp đồng trực tiếp từ chủ đầu tư?
blue-check Xác định dự toán chi phí xây dựng phải làm rõ các chí phí đã tính trong giá vật liệu