LuatVietnam

blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027

Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022-2027 (733 trang)
Posted: 4/1/2023 3:23:45 PM | Latest updated: 5/1/2023 3:43:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5615
LuatVietnam

Thuế AIFTA được dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Ân Độ.

Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027 có 6 cột thuế suất áp dụng cho các giai đoạn như sau:

- Thuế suất áp dụng cho ngày 30/12/2022;

- Thuế suất áp dụng từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 30/12/2023;

- Thuế suất áp dụng từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 30/12/2024;

- Thuế suất áp dụng từ ngày 31/12/2024 đến hết ngày 31/12/2025;

- Thuế suất áp dụng từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026;

- Thuế suất áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2027.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 159/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 27/12/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5615

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Biểu thuế VJEPA giai đoạn 2022 - 2028
blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028
blue-check Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế ATIGA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế VNCUFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023
blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment