LuatVietnam

blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028 English attachment

Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022-2028 (723 trang)
Posted: 4/1/2023 3:21:43 PM | Latest updated: 31/1/2023 3:38:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5615 | Vietlaw: 597
LuatVietnam

Thuế AJCEP dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Nhật.

Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028 có 06 cột thuế suất áp dụng tương ứng theo từng giai đoạn như sau:

- Thuế suất áp dụng từ 30/12/2022 đến ngày 31/3/2023;

- Thuế suất áp dụng từ 1/4/2023 đến 31/3/2024;

- Thuế suất áp dụng từ 1/4/2024 đến 31/3/2025;

- Thuế suất áp dụng từ 1/4/2025 đến 31/3/2026;

- Thuế suất áp dụng từ 1/4/2026 đến 31/3/2027;

- Thuế suất áp dụng từ 1/4/2027 đến 31/3/2028;

Để hưởng thuế AJCEP, hàng nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) mặt hàng phải được nêu trong Biểu thuế; (ii) được nhập khẩu từ các nước ASEAN và Nhật Bản và (iii) có C/O Form AJ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 160/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 27/12/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5615

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND120_30122022CP[E].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VJEPA giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ATIGA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment