LuatVietnam

blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment

Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022-2027 (935 trang)
Posted: 4/1/2023 3:07:00 PM | Latest updated: 1/2/2023 9:12:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5615 | Vietlaw: 597
LuatVietnam

Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 ban hành tại Nghị định này bao gồm:

1. Biểu thuế UKVFTA dành cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Phụ lục I)

2. Biểu thuế UKVFTA dành cho hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Phụ lục II)

Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đều có đến 06 cột thuế gồm: cột "2022" (thuế suất áp dụng từ ngày 30/12/2022 đến 31/12/2022) và các cột "2023", "2024", "2025", "2026", "2027" (thuế suất áp dụng tương ứng cho từng năm tính từ ngày 1/1 đến 31/12).

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 53/2021/NĐ-CPstatus1 ngày 21/5/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5615

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND117_30122022CP[E].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VJEPA giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ATIGA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment
blue-check Biểu thuế nhập khẩu dành riêng cho Lào đã hết hiệu lực từ 3/10/2020 English attachment