LuatVietnam

blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment

Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 - 2027 (715 trang)
Posted: 4/1/2023 7:25:13 AM | Latest updated: 31/1/2023 4:13:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5615 | Vietlaw: 597
LuatVietnam

Nghị định ban hành Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027, áp dụng với hàng hóa nhập khẩu song phương giữa Việt Nam và Chi Lê.

Biểu thuế bao gồm mã hàng, mô tả hàng hóa và thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn từ năm 2022 đến 2027. Riêng năm 2022, chỉ áp dụng trong thời gian từ ngày 30/12 đến hết 31/12/2022.

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

(i) Thuộc hàng hóa quy định trong Biểu thuế

(ii) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa Chi Lê

(iii) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (trong đó có quy định về vận chuyển trực tiếp) và có chứng từ chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định VCFTA

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 154/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 27/12/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5615

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND112_30122022CP[E].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Biểu thuế VJEPA giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ATIGA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment