LuatVietnam

blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment

Nghị định số 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (664 trang)
Posted: 4/1/2023 1:12:39 PM | Latest updated: 31/1/2023 10:12:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616 | Vietlaw: 596
LuatVietnam

Thuế VKFTA là thuế ưu đãi đặc biệt dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Để được hưởng thuế VKFTA, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Thuộc Biểu thuế ban hành tại Nghị định này.

(ii) Được nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam.

(iii) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp), có C/O mẫu KV hoặc có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, theo quy định của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Biểu thuế có đến 06 cột "Thuế suất VKFTA", gồm: cột "2022" (thuế suất áp dụng từ 30/12/2022 đến 31/12/2022) và các cột "2023", "2024", "2025", "2026", "2027" (thuế suất áp dụng tương ứng cho từng năm tính từ ngày 1/1 đến 31/12).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 149/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 26/12/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND125_30122022CP[E].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VJEPA giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ATIGA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment
blue-check Biểu thuế nhập khẩu dành riêng cho Lào đã hết hiệu lực từ 3/10/2020 English attachment