LuatVietnam

blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số

Quyết định số 1354/QĐ-BTTTT ngày 7/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường kinh tế số (17 trang)
Posted: 14/7/2022 3:01:59 PM | Latest updated: 15/7/2022 12:18:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5502
LuatVietnam

Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số bao gồm 23 chỉ tiêu, được phân thành 03 cấp độ như sau:

1. Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số cấp quốc gia (gồm 06 chỉ tiêu)

2. Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số bộ/ngành (gồm 05 chỉ tiêu)

3. Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số cấp tỉnh (gồm 12 chỉ tiêu)

Nội dung chi tiết và hướng dẫn đo lường xem tại các phụ lục I, II đính kèm.

Về Danh mục và mã ngành các ngành nghề trong các lĩnh vực kinh tế số xem tại phụ lục III đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5502

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh tế

blue-check Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Đề cương lập Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Các giải pháp phát triển KT-XH được đề cập tại phiên họp Chính phủ tháng 6/2022
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số
blue-check Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
blue-check Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment
blue-check Chính phủ sẽ triển khai nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững từ 2022-2025English attachment
blue-check Những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2022 English attachment
blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2030 English attachment
blue-check Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH TP. HCM giai đoạn 2022-2025
blue-check Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam
blue-check Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội sau dịch
blue-check Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh của TP. Hà Nội
blue-check Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bốn ngày 3-6/11/2021
blue-check Các tỉnh được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất
blue-check Chính phủ yêu cầu khôi phục từng bước sản xuất kinh doanh kể từ tháng 10/2021
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM sắp hưởng nhiều gói hỗ trợ trong tháng 8/2021
blue-check Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 English attachment
blue-check Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của TP. Hà Nội