LuatVietnam

blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024

Công văn số 470/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21/2/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu (2 trang)
Posted: 27/2/2023 2:08:35 PM | Latest updated: 28/2/2023 8:17:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5646
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và tác động đến doanh nghiệp, người lao động khi thực hiện mức lương tối thiểu (tháng và giờ) quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP để Bộ Lao động có căn cứ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu cho năm 2024.

Trong đó, rà soát, đánh giá cả việc cho tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động có lợi hơn cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 38/2022/NĐ-CP (nhất là thỏa thuận về trả lương cao hơn ít nhất 7% đối với lao động đòi hỏi qua học nghề, đào tạo).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5646

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

blue-check Công đoàn tại TP. HCM sẽ phải phối hợp khảo sát việc áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023
blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước
blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024
blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024
blue-check [Dự thảo] Tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng từ 1/7/2023
blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?
blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng
blue-check [Hà Nội] Công đoàn cơ sở phải chủ động giám sát việc trả lương, thưởng tết 2022 của doanh nghiệp
blue-check Kế hoạch thưởng tết 2022 phải công khai trước 25/12/2021
blue-check Quy chế trả lương, thưởng cho Ban kiểm soát công ty nhà nước từ 15/1/2022