LuatVietnam

red-check Bộ Luật Tố tụng dân sự 2016 English attachment

Luật số 92/2015/QH13status2 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về Bộ luật tố tụng dân sự (186 trang)
Posted: 21/12/2015 8:32:42 AM | Latest updated: 20/12/2022 4:16:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3883 | Vietlaw: 255
LuatVietnam

Bộ Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để TAND giải quyết các vụ án / yêu cầu về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Theo đó, so với Bộ Luật cũ, Bộ Luật mới có bổ sung thêm một số tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh thương mại và lao động được quyền khởi kiện ra Tòa án dân sự, ví dụ như:

- Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty

- Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

- Tranh chấp về chế độ BHYT, BHTN

- Tranh chấp về học nghề, tập nghề; cho thuê lại lao động

....

Bộ luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, trừ các quy định sau đây của Bộ luật này có liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017:

a) Quy định liên quan đến việc Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 4, các điều 43, 44 và 45 của Bộ luật này;

b) Quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

c) Quy định liên quan đến áp dụng thời hiệu tại khoản 2 Điều 184 và điểm e khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này;

d) Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ.

Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11status1 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2016.

Xem Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.
  • Thay thế cụm từ "doanh nghiệp nhà nước" bằng cụm từ "doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 74 của Luật này kể từ ngày 01/01/2021, theo quy định tại Luật số 59/2020/QH14status2 ngày 17/6/2020.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung Điều 135 của Bộ Luật này tại Luật số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

blue-check 02/2022/UBTVQH15Các mức phạt hành chính dành cho hành vi cản trở tố tụng

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2016
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3883

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL92_25112015QH[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: LL92_25112015QH13[Rev.1, 45/2019/QH14, 01/01/2021].doc
Thay đổi lần 2: LL92_25112015QH13[Rev.2, 59/2020/QH14, 01/01/2021].doc

Dòng thời gian

Tố tụng - Hình sự

blue-check Tiêu chí chọn phạm nhân được phép lao động và học nghề bên ngoài trại giam English attachment
blue-check Các giải đáp liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo về thủ tục tố tụng
blue-check Hướng dẫn định tội liên quan đến sử dụng vũ khí, vật liệu nổ English attachment
blue-check Được phép trưng cầu định giá tài sản trước khi vụ án bị khởi tố
blue-check Các mức phạt hành chính dành cho hành vi cản trở tố tụng
blue-check Hướng dẫn xét đặc xá 2022
blue-check Điều kiện đặc xá năm 2022
blue-check Bổ sung nhiều trường hợp được hưởng án treo kể từ 10/5/2022
blue-check Kiểm sát viên sẽ phải tham dự buổi hỏi cung nếu nghi phạm vụ án ma túy kêu oan
blue-check Một số nội dung trọng tâm kiểm sát trong xét xử các vụ án trật tự xã hội năm 2022
blue-check Hướng dẫn xét xử tội "cho vay nặng lãi"
blue-check Quy chế mới về tập sự hành nghề luật sư kể từ 25/1/2022
blue-check Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi 2021)
blue-check Điều kiện giảm án treo án và miễn chấp pháp quản chế English attachment
blue-check Trình tự, thủ tục xét tha tù trước thời hạn English attachment
blue-check Thủ tục xét giảm án tù từ 1/10/2021
blue-check Thủ tục xét hoãn hoặc miễn chấp hành án tù
blue-check Hướng dẫn xác định chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại English attachment
blue-check Quy định mới về hành nghề luật sư English attachment
blue-check Hưởng án treo có được giảm trừ thời gian tạm giữ, tạm giam