LuatVietnam

blue-check Bổ sung 19 chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm

Công văn số 8314/QLD-MP ngày 27/7/2023 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm (5 trang)
Posted: 28/7/2023 9:20:28 AM | Latest updated: 30/7/2023 9:47:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5751
LuatVietnam

Cục Quản lý Dược thông báo cập nhật một số nội dung mới bổ sung, sửa đổi tại các Phụ lục (Annex) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, bao gồm:

- Phụ lục II. Danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm;

- Phụ lục III. Danh mục các chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng trong sản phẩm mỹ phẩm;

- Phụ lục IV. Các chất màu được phép dùng trong mỹ phẩm;

- Phụ lục VI. Danh mục các chất bảo quản được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm;

- Phụ lục VII. Danh mục các chất lọc tia tử ngoại

Đáng chú ý, tại Phụ lục II đã bổ sung 19 chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm. Chi tiết xem phụ lục đính kèm.

Tại Phụ lục III đã bổ sung chất Methyl-N-methylanthranilate và chất Silver Zinc Zeolite bị giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm.

Tại Phụ lục VII đã cập nhật hàm lượng tối đa được sử dụng trong mỹ phẩm đối với chất lọc tia tử ngoại Octocrylene.

Các nội dung cập nhật tại văn bản này được áp dụng từ ngày 8/5/2025.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5751

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu