LuatVietnam

blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment

Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTTstatus2 ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (32 trang)
Posted: 21/7/2022 12:57:26 PM | Latest updated: 22/11/2022 2:16:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5502 | Vietlaw: 582
LuatVietnam

Thông tư thay mới Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu, áp dụng kể từ ngày 15/9/2022.

Theo đó, so với Danh mục cũ, Danh mục mới có bổ sung khá nhiều sản phẩm an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu, bao gồm các sản phẩm (máy, thiết bị) như:

- Sản phẩm bảo vệ máy tính cá nhân/máy chủ

- Sản phẩm bảo vệ thiết bị di động (Mobile Security)

- Sản phẩm kiểm soát truy cập mạng (Network Access Control)

- Tường lửa bảo vệ lớp mạng (Network-base Firewall)

- Sản phẩm phát hiện và ngăn chặn xâm nhập - Intrusion Prevention/Detection System (IPS/IDS)

- Sản phẩm chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS Prevention)

- Sản phẩm an toàn mạng Internet kết nối vạn vật (IoT Security)

- Sản phẩm quản lý sự kiện và an toàn thông tin (SIEM)

- Thiết bị quản lý nguy cơ mất an toàn thông tin đa dụng (UTM)

- Sản phẩm giám sát mạng (Network Monitoring)

- Tường lửa ứng dụng web (Web Application Firewall)

- Sản phẩm bảo vệ an toàn, an ninh cho hệ thống thư điện tử (Email Security)

- Sản phẩm chống thất thoát dữ liệu (DLP)

...

Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng sẽ do Cục An toàn thông tin cấp (thay vì trước đây là Bộ Thông tin & Truyền thông).

Hồ sơ cấp giấy phép được nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin & Truyền thông hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời hạn cấp giấy phép giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày làm việc và đã cấp hình thức giấy phép điện tử.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTTTT ngày 28/10/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 13/VBHN-BTTTT[Hợp nhất] - Danh mục máy xử lý an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu
blue-check 1557/QĐ-BTTTTThay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check 3192/TCHQ-TXNKYêu cầu triển khai thực hiện quy định mới về cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5502

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT10-20072022BTTTT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Dịch vụ phần mềm nào được miễn thuế GTGT?
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia