LuatVietnam

blue-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment

Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (21 trang)
Posted: 28/7/2022 3:11:03 PM | Latest updated: 18/8/2022 8:43:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5506 | Vietlaw: 575
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNTstatus2 liên quan đến:

- Danh mục sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch (Mục II Phần A Phụ lục I);

- Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản được miễn kiểm dịch (Phần B Phụ lục I);

- Các bệnh phải giám sát, kiểm dịch ở động vật, sản phẩm động vật thủy sản (Mục I phần A và Phần B Phụ lục IV);

- Quy trình kiểm tra, lấy mẫu kiểm dịch lô hàng sản phẩm động vật thủy sản (Phụ lục VII);

- Hồ sơ, mẫu đơn đăng ký, khai báo kiểm dịch đối với thủy sản xuất, nhập khẩu.

Theo đó, Thông tư này đã bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thủy sản, như: sản phẩm nhập khẩu làm nguyên liệu gia công, SXXK; sản phẩm làm hàng mẫu thử nghiệm; sản phẩm nhập khẩu để trưng bày hội chợ, triển lãm; sản phẩm xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về.

Đối với sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, Thông tư này cũng đã loại trừ các sản phẩm dạng chế biến, đóng hộp, phơi khô, sấy khô, hun khói, ướp muối; chỉ còn bắt buộc kiểm dịch đối với sản phẩm tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 22/10/2019; Khoản 4 Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5506

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT06-28072022BNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Thủy hải sản

blue-check Các khuyến cáo dành cho doanh nghiệp thủy sản trước đợt kiểm tra của EU vào tháng 11/2022
blue-check Đề án tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp English attachment
blue-check 04 loài thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản từ 1/12/2022 phải có giấy xác nhận nguồn gốc
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu
blue-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment
blue-check Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác English attachment
blue-check Các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông lâm thủy sản năm 2022
blue-check Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (lần 1/2022)
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng Covid-19 cho thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
blue-check Các thủ tục sửa đổi về đăng ký tàu cá và cấp phép nhập khẩu thủy sản
blue-check Sẽ có buổi Hội nghị trực tuyến phổ biến quy định mới về thủy sản xuất khẩu vào 25/1/2022
blue-check Sửa đổi hàng loạt Thông tư trong lĩnh vực thủy sản English attachment
blue-check Từ 1/2/2022, phí thẩm định cấp phép sản xuất thức ăn thủy sản sẽ áp dụng mức thu mới
blue-check Danh mục sản phẩm, máy móc nông nghiệp phải kiểm tra chất lượng kể từ 3/2/2022 English attachment
blue-check Biểu phí thẩm định cấp phép kinh doanh vật tư thủy sản từ 1/2/2022 English attachment
blue-check Quy trình cấp phép khai thác thủy sản và hành nghề thú y từ 6/12/2021