LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị tiếp tục giảm thuế GTGT trong năm 2023

Công văn số 1766/BTC-CST ngày 27/2/2023 của Bộ Tài chính về kiến nghị tiếp tục giảm thuế GTGT 2% cho doanh nghiệp đến hết năm 2023 (3 trang)
Posted: 1/3/2023 1:30:21 PM | Latest updated: 2/3/2023 7:58:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5648
LuatVietnam

Bộ Tài chính đã không đồng ý với kiến nghị tiếp tục giảm 2% thuế GTGT cho doanh nghiệp đến hết năm 2023 vì tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 Chính phủ chỉ cho áp dụng chính sách này đến hết ngày 31/12/2022.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong thời gian tới để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp trong năm 2023 như: gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất; miễn tiền chậm nộp phát sinh trên khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giảm tiền thuê đất phải nộp.

Về kiến nghị giảm, hoãn đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn đến hết năm 2023 và kiến nghị tiếp tục cho doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, Bộ Tài chính cho rằng cần phải xin ý kiến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động TB&XH.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5648

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 20-Mar-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Thực hiện dịch vụ cho công ty ở nước ngoài, khi nào được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check Bàn giao công trình sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Dịch vụ cung ứng năm 2022 nhưng lập hóa đơn năm 2023 sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn xuất trước 1/2/2022 và sau 31/12/2022 đều không được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Gói thầu tư vấn hoàn thành sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn phát hành sau năm 2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các hạng mục công trình áp dụng thuế suất GTGT khác nhau phải ghi rõ trên hóa đơn
blue-check Thuế suất GTGT trên hóa đơn trả hàng được ghi theo hóa đơn mua vào
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị tiếp tục giảm thuế GTGT trong năm 2023
blue-check Hóa đơn trả hàng được ghi theo thuế suất của hóa đơn mua vào
blue-check Công trình nghiệm thu sau 31/12/2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế suất của hóa đơn trả hàng được căn cứ theo mức thuế của hóa đơn mua vào
blue-check Thuế GTGT của dịch vụ được xác định theo thời điểm lập hóa đơn
blue-check Máy cắt nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Khối lượng xây dựng hoàn thành 2022 nhưng hóa đơn năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Khối lượng xây dựng phát hành hóa đơn sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Dịch vụ đã hoàn thành nhưng sau 31/12/2022 mới lập hóa đơn sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Được phép điều chỉnh lại số thuế GTGT tạm phân bổ hàng tháng/quý vào cuối năm
blue-check Dây cáp có được giảm 2% thuế GTGT?