LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment

Công văn số 3567/BTC-HTQT ngày 17/4/2023 của Bộ Tài chính về việc thông báo với WTO về các biện pháp thương mại (2 trang)
Posted: 19/4/2023 8:12:23 AM | Latest updated: 4/5/2023 7:37:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5683 | Vietlaw: 609
LuatVietnam

Văn bản đính kèm Phụ lục thông báo cập nhật các thay đổi về biện pháp thương mại trong các lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý để Bộ Công thương tổng hợp và thông báo với tổ chức WTO.

Theo đó, trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, dự kiến từ nay đến giữa tháng 5/2023, Bộ Tài chính sẽ trình ban hành 04 quy định mới gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô; Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Thông tư hướng dẫn một số điều khoản về kinh doanh bảo hiểm.

Trong lĩnh vực thuế, phí, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC điều chỉnh giảm một số khoản phí, lệ phí cho hoạt động kinh doanh vận tải (hiệu lực từ 1/10/2022 - 31/12/2023); Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 điều chỉnh giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (hiệu lực từ 1/1/2023 - 31/12/2023).

Riêng lĩnh vực xuất, nhập khẩu hàng hóa thì không có thay đổi về chính sách quản lý.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5683

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3567_17042023BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Hồ sơ xin ân hạn thuế năm 2023 phải nộp trước 1/10/2023
blue-check Các trường hợp được và không được xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14
blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV