LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính đề nghị quy định rõ khái niệm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh

Công văn số 11827/BTC-TCHQ ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 18/11/2022 11:01:05 AM | Latest updated: 21/11/2022 12:17:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5584
LuatVietnam

Theo sửa đổi, bổ sung tại điểm p khoản 2 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP, một trong các trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng gồm có: "Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quyết định của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực".

Theo đó, để có cơ sở triển khai áp dụng quy định miễn kiểm tra chất lượng nêu trên, Bộ Tài chính đã kiến nghị các Bộ sớm ban hành văn bản hướng dẫn rõ một số nội dung sau:

- Các trường hợp nào được xem là hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (hàng phi mậu dịch) được miễn kiểm tra;

- Thủ tục xin miễn kiểm tra (nếu có);

- Chứng từ, hình thức chứng từ phải nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa được miễn kiểm tra (nếu có).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5584

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phi mậu dịch

blue-check Bộ Tài chính đề nghị quy định rõ khái niệm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh
blue-check Các tài liệu được dùng cho việc xác nhận hàng viện trợ được miễn thuế
blue-check Phí chuyển phát hàng nhập phi mậu dịch có chịu thuế nhà thầu?
blue-check Mua hàng nhập khẩu trị giá thấp phải khai báo số CMND
blue-check Tổng giá trị các kiện hàng chuyển phát nhanh nếu trừ 1 triệu trở lên sẽ không được miễn thuế gói, kiện vượt 1 triệu English attachment
blue-check Bán lại hàng nhập mẫu vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế
blue-check Thuế GTGT đầu vào của hàng biếu tặng có được khấu trừ?
blue-check Tờ khai phi mậu dịch không bị khống chế về giá trị English attachment
blue-check Thuế đầu vào của hàng nhập phi mậu dịch có được khấu trừ?
blue-check Ngưỡng miễn thuế nhập khẩu đối với quà biếu, quà tặng
blue-check Hàng cho, tặng ra nước ngoài có bị tính thuế GTGT?
blue-check Hàng phi mậu dịch hiện chưa được miễn kiểm tra chất lượng
blue-check Hàng tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa có thể tùy chọn nơi làm thủ tục hải quan
blue-check Thuế GTGT đầu vào của hàng mẫu có được khấu trừ?
blue-check Được phép tự khai trị giá hàng mẫu nhưng Hải quan sẽ giữ quyền ấn định lại
blue-check Nhập khẩu hàng để làm quà tặng có được miễn thuế?
blue-check Trị giá quà tặng trên 2 triệu đồng phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Bưu phẩm nhập khẩu gửi nhầm chuyến phải mở tờ khai vận chuyển độc lập
blue-check Tăng cường giám sát quà biếu nhập khẩu miễn thuế
blue-check Nhập khẩu hàng biếu tặng: miễn xuất trình hóa đơn nhưng phải khai trị giá