LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kê khai, niêm yết giá

Công văn số 5079/BTC-QLG ngày 2/6/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát (2 trang)
Posted: 7/6/2022 7:17:50 AM | Latest updated: 8/6/2022 2:59:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Nhằm kiềm soát lạm phát trong nước, Bộ Tài chính đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu, vật tư chiến lược để kịp thời có biện pháp điều hành, cân đối cung cầu hàng hóa sản xuất trong nước và điều hành xuất nhập khẩu phù hợp, tạo điều kiện cho công tác điều hành giá.

Trường hợp có biến động lớn về giá, sẽ căn cứ quy định tại Luật giá để áp dụng các biện pháp bình ổn phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kê khai, niêm yết giá, công khai giá và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý giá