LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp chưa nên áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) English attachment

Công văn số 924/BTC-QLKT ngày 2/2/2023 của Bộ Tài chính về việc tự nguyện áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) để lập báo cáo tài chính riêng (1 trang)
Posted: 9/2/2023 2:48:30 PM | Latest updated: 13/2/2023 2:29:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5634 | Vietlaw: 603
LuatVietnam

Bộ Tài chính cho rằng, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cần được tiếp cận thận trọng theo tình hình thực tế nên tạm thời doanh nghiệp vẫn áp dụng các Chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam để lập, trình bày báo cáo tài chính; chưa áp dụng IFRS cho đến khi có hướng dẫn chính thức của cơ quan thẩm quyền.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang tập trung vào việc triển khai nghiên cứu, cập nhật Chuẩn mực kế toán Việt Nam theo thông lệ và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5634

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV924_02022023BTC[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Hàng xuất khẩu được lập hóa đơn sau khi hoàn thành thủ tục hải quan
blue-check Hóa đơn dịch vụ phải lập tại thời điểm hoàn thành hoặc khi thu tiền trước
blue-check Dịch vụ ngân hàng lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng English attachment
blue-check Bỏ quy định trích lập Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại về môi trường
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp chưa nên áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) English attachment
blue-check Chưa lập hóa đơn cho công trình đã bàn giao sẽ bị xử phạt
blue-check Những điều cần lưu ý khi chi nhánh bán hàng nhận điều chuyển từ công ty
blue-check Miễn xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT khi nhận tiền bồi thường hợp đồng
blue-check Cần biết về xuất hóa đơn bán hàng miễn thuế
blue-check Phải điều chỉnh hóa đơn GTGT theo thuế suất được giảm
blue-check Cá nhân cho thuê tài sản được cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh
blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng