LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu

Công văn số 12389/BTC-TCNH ngày 25/11/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu (2 trang)
Posted: 29/11/2022 9:30:18 AM | Latest updated: 2/12/2022 11:11:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5591
LuatVietnam

Nhằm giữ ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã nhắc nhở các doanh nghiệp có phát hành trái phiếu phải chịu trách nhiệm đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư và ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu.

Trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn chi trả lãi, gốc trái phiếu, doanh nghiệp cần chủ động làm việc với nhà đầu tư để thỏa thuận phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu phù hợp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tránh gây mất trật tự xã hội.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng lưu ý các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải tuân thủ đúng chế độ công bố thông tin về phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 65/2022/NĐ-CPstatus2 và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp để chủ đầu tư nắm rõ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5591

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Bán cổ phiếu, lập hóa đơn thế nào?
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá kể từ 10/5/2023
blue-check Tạm cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu doanh nghiệp đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Đính chính về lãi suất và phân bổ khối lượng mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của KBNN
blue-check Về đơn giá ghi trên hóa đơn bán chứng khoán phái sinh
blue-check Hướng dẫn khai thuế khi chia hoặc nhận cổ tức
blue-check Chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam, bên nước ngoài phải nộp 0,1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cho phép ân hạn và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp bằng tài sản khác English attachment
blue-check Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
blue-check Sửa đổi quy định về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc English attachment
blue-check Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
blue-check Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán English attachment
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD