LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023

Công văn số 1771/BTC-CST ngày 27/2/2023 của Bộ Tài chính về kiến nghị gia hạn chính sách giảm thuế GTGT đến hết năm 2023 (4 trang)
Posted: 1/3/2023 1:29:24 PM | Latest updated: 2/3/2023 3:54:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5650
LuatVietnam

Theo Bộ Tài chính, để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19, Bộ đã ban hành hoặc trình ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, phí, lệ phí, tiền chậm nộp... trong 03 năm từ năm 2020 - 2022 (trong đó có chính sách giảm 2% thuế GTGT cho nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% trong năm 2022).

Đối với năm 2023, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 nhằm giảm mức thuế BVMT của xăng dầu trong thời gian từ 1/1/2023 đến 31/12/2023.

Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong thời gian tới để đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ cho doanh nghiệp như: gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; miễn tiền chậm nộp phát sinh trên khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức; giảm tiền thuê đất phải nộp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5650

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025