LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát việc ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ English attachment

Công văn số 453/QLBH-NT ngày 10/4/2023 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kiểm soát hoạt động doanh nghiệp (1 trang)
Posted: 12/4/2023 3:58:18 PM | Latest updated: 23/5/2023 11:45:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5697 | Vietlaw: 612
LuatVietnam

Trước thông tin phản ánh về chất lượng tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm của các đại lý bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện những nội dung sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định về hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ, chính sách về quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Khi phát sinh các khiếu nại của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động làm việc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng; trường hợp khách hàng có phản ánh qua các cơ quan thông tấn báo chí về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh nghiệp phải chủ động phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5697

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV453_10042023BTC[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bảo hiểm

blue-check Điều kiện kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô English attachment
blue-check Bán bảo hiểm cho các công trình ngoài tỉnh có phải kê khai và phân bổ thuế GTGT?
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát việc ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm xe máy
blue-check Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục thi cấp chứng chỉ về bảo hiểm
blue-check Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp các loại chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
blue-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Đại lý bảo hiểm tự hỗ trợ giá cho khách hàng sẽ không được hạch toán chi phí
blue-check Hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là cá nhân được lập biên bản thay hóa đơn
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Đại lý bảo hiểm phải nộp thuế GTGT khi nhận tiền hỗ trợ theo doanh số