LuatVietnam

blue-check Bộ tiêu chí mới về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCCOP

Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (150 trang)
Posted: 27/2/2023 12:48:16 PM | Latest updated: 16/3/2023 10:38:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5658
LuatVietnam

Quyết định thay mới Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCCOP, gồm 6 nhóm sản phẩm: Thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch (Danh mục phân loại sản phẩm OCCOP tại Phụ lục I).

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCCOP bao gồm 03 phần như sau:

- Phần A. Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng)

- Phần B. Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (Tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm)

- Phần C. Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế)

Tiêu chí từng nhóm, phân nhóm sản phẩm được chi tiết tại Phụ lục III.

Quy trình đánh giá, phân hàng sản phẩm OCCOP được chi tiết tại Phụ lục II.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 1048/QĐ-TTgstatus1 ngày 21/8/2019, Quyết định số 781/QĐ-TTgstatus1 ngày 08/6/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5658

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Quản lý chất lượng

blue-check Bộ tiêu chí mới về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCCOP
blue-check Danh mục 11 nhóm hàng hóa nhóm 2 thuộc diện quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ
blue-check Danh mục hàng hóa được phép ghi nhãn điện tử English attachment
blue-check Ngành Y tế sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt
blue-check Bãi bỏ 03 thủ tục về công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Bộ KH&CN quản lý English attachment
blue-check Thay mới thủ tục kiểm tra và miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm
blue-check 05 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn
blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)