LuatVietnamLogo

light-check Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học từ xa

Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 9/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học (9 trang)
Posted: 15/10/2020 8:14:14 AM | Latest updated: 21/10/2020 1:55:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5070
LuatVietnam

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực25/11/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5070
Tệp đính kèm

Giáo dục - Đào tạo