LuatVietnam

blue-check Bù trừ tiền dịch vụ với lợi nhuận đầu tư vốn không được coi là thanh toán qua ngân hàng English attachment

Công văn số 2113/CTTPHCM-TTHT ngày 11/3/2021 của Cục Thuế TP. HCM về thuế GTGT (2 trang)
Posted: 28/7/2022 9:29:30 AM | Latest updated: 1/8/2022 2:32:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5505
LuatVietnam

Cục thuế TP. HCM cho rằng, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ xuất khẩu cho nhà đầu tư nước ngoài là thành viên góp vốn và thỏa thuận thanh toán bù trừ tiền dịch vụ với lợi nhuận sau thuế được chia của nhà đầu tư nước ngoài thì không thuộc trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 nên không đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Riêng việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT đối với hình thức bù trừ công nợ giữa doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài, Cục thuế TP. HCM đang báo cáo xin ý kiến của Tổng cục Thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5505

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2113-11032021CTHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng từ thanh toán

blue-check Các ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản của doanh nghiệp cho Tổng cục Thuế
blue-check TP. HCM sẽ đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt... bằng chuyển khoản
blue-check Có được dùng tài khoản chứng khoán để thanh toán tiền hàng và góp vốn?
blue-check Mobifone được triển khai kênh thanh toán Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check VNPT được thí điểm hình thức thanh toán bằng tài khoản Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check Trả tiền mặt cho hóa đơn phải thanh toán chuyển khoản sẽ bị xuất toán
blue-check Bù trừ tiền dịch vụ với lợi nhuận đầu tư vốn không được coi là thanh toán qua ngân hàng English attachment
blue-check Điều kiện chấp nhận chi phí thanh toán bằng thẻ ATM của người lao động
blue-check Hàng xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán mới được hoàn thuế
blue-check Nộp thuế tại các ngân hàng có ủy quyền thu thuế sẽ được thanh khoản nợ ngay trong ngày
blue-check Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ qua bên thứ 3
blue-check Điều kiện hạch toán chi phí mua hàng bằng thẻ ATM cá nhân
blue-check Về việc sử dụng chứng từ khi điều chuyển hàng hóa cho Chi nhánh
blue-check Thanh toán bằng L/C được chấp nhận là thanh toán qua Ngân hàng English attachment
blue-check Cá nhân góp vốn và cho vay vẫn có thể sử dụng tiền mặt English attachment
blue-check Không thể lách chuyển khoản bằng cách xé lẻ hóa đơn giao hàng
blue-check Công ty mẹ thanh toán thay cho Chi nhánh phải được ủy quyền trong từng hợp đồng
blue-check Phải ký và đóng dấu trên bản dịch chứng từ nước ngoài
blue-check Chuyển khoản lại sau khi lỡ thanh toán tiền mặt có được chấp nhận?
blue-check Điều kiện cho phép thanh toán công tác phí bằng thẻ tín dụng cá nhân