LuatVietnam

blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment

Công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022 của Tổng cục Hải quan về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới (1 trang)
Posted: 13/5/2022 8:23:57 AM | Latest updated: 17/5/2022 8:54:31 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5450 | Vietlaw: 561
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/5 đến 31/10/2022, cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận cả C/O Form D mẫu cũ (ban hành tại Thông tư 19/2020/TT-BCT) và mẫu mới (theo Công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022).

Tuy nhiên, kể từ 1/11/2022, cơ quan Hải quan chỉ còn chấp nhận C/O Form D mẫu mới.

Thông báo này áp dụng thống nhất với cả C/O giấy và C/O điện tử.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5450
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1683-12052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu