LuatVietnam

C/O JV cấp sau khi giao hàng chưa quá 3 ngày có hợp lệ nếu tích vào ô "issued retroactively"?

Cập nhật 3/10/2018 | Đăng tải: LVN.5509

hoi Công ty TNHH Nhật Hoa
Công ty chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng. Lô hàng này chúng tôi có C/O form JV nhưng hải quan không chấp nhận C/O với lý do C/O này sai do trên C/O có ghi "issued retroactively" trong khi ngày tàu chạy là 9/9/2018 còn ngày cấp C/O là 11/9/2018 (chưa quá 3 ngày làm việc).
Theo như chúng tôi được biết và có kiểm tra với đầu cấp C/O thì C/O này hoàn toàn hợp lệ theo Hiệp định ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Và theo công văn 340/XNK-XXHH ngày 20/5/2014 và Công văn số 6833/TCHQ-GSQL ngày 10/6/2014 thì C/O JV được cấp sau ngày giao hàng và trong khoảng thời gian 3 ngày lấy ngày giao hàng làm mốc tính, có đánh đâu ô "issued retroactively" vẫn được chấp nhận.
Trường hợp ghi "issued retroactively" trên C/O form JV của chúng tôi có hợp lệ hay không?

luat Bộ phận tư vấn:
Việc cấp sau C/O mẫu JV được quy định tại Điều 7, Phụ lục 5 Thông tư số 10/2009/TT-BCT quy định thực hiện. Theo đó:

Điều 7. Cấp sau C/O 

Về nguyên tắc, một C/O phải được cấp trước thời điểm giao hàng hoặc không chậm hơn ba (03) ngày, lấy ngày giao hàng làm mốc tính. Trong trường hợp ngoại lệ, nếu C/O không được cấp trước thời điểm giao hàng hoặc không chậm hơn ba (03) ngày, lấy ngày giao hàng làm mốc tính, theo đề nghị của người xuất khẩu, C/O sẽ được cấp sau trong vòng mười hai (12) tháng, lấy ngày giao hàng làm mốc tính và phải ghi dòng chữ “Issued Retroactively” vào ô số 8. Trong trường hợp này, người nhập khẩu hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi thuế quan, theo quy định pháp luật nước thành viên nhập khẩu, phải cung cấp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu C/O cấp sau đã nêu trên. Ngày giao hàng phải được ghi rõ tại ô số 3 của C/O cấp sau.

Quy định về ghi ô số 8:

9. Ô số 8: Trong trường hợp C/O được cấp sau, tổ chức cấp C/O cần ghi dòng chữ “Issued Retroactively” (C/O cấp sau) lên ô này. Nếu C/O được cấp mới theo điểm b, khoản 2, Điều 4 và khoản 1, Điều 5 của Phụ lục 5, tổ chức cấp C/O cần ghi ngày cấp và số tham chiếu của C/O gốc lên C/O mới này. Trong trường hợp cấp bản sao chứng thực từ C/O gốc theo khoản 2, Điều 5 của Phụ lục 5, tổ chức cấp C/O cần ghi dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” lên ô số 8. Tổ chức cấp C/O cũng có thể ghi những ghi chú khác. 
 
Tuy nhiên, trên cơ sở Công văn số 340/XNK-XXHH ngày 20/5/2014 của Cục XNK, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 6833/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2014 chấp nhận C/O mẫu JV cấp sau ngày giao hàng và trong khoảng thời gian 3 ngày lấy ngày giao hàng làm mốc tính để tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

Xem thêm

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

otvet Không cần đánh dấu ô "hóa đơn bên thứ ba" trên C/O JV nếu do công ty tại Việt Nam phát hành
otvet Bổ sung C/O form E trong thời hạn hiệu lực sẽ được hoàn thuế nộp thừa
otvet Có được chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa bằng bảng kê?
otvet C/O cấp sau ngày giao hàng quá 3 ngày phải tick ô “ISSUED RETROACTIVELY”
otvet Không xác định được xuất xứ hàng xuất khẩu, khai hải quan thế nào?
otvet C/O Form E phải khai thông tin của đại lý được ủy quyền làm thủ tục xuất khẩu
otvet Có bắt buộc ghi tên phương tiện vận tải trên C/O form AI?
otvet Hàng tái xuất từ kho ngoại quan có thể xin C/O giáp lưng để hưởng ưu đãi
otvet Kê khai trực tuyến C/O cấp lại như thế nào?
otvet Ghi xuất xứ trên hàng hóa nhập khẩu như thế nào?
otvet Ghi xuất xứ cho hàng mang thương hiệu nước ngoài như thế nào?
otvet Hàng nhập khẩu từ Anh có được nộp bổ sung C/O để hưởng thuế UKVFTA?
otvet Hàng xuất khẩu sang EU có còn được tự chứng nhận xuất xứ theo mã REX?
otvet Hàng phi mậu dịch không thanh toán có được cấp C/O form E?
otvet Hàng xuất khẩu bắt buộc khai rõ xuất xứ trên nhãn
otvet Hàng xuất khẩu vào DNCX có được nộp C/O để hưởng ưu đãi?
otvet Nhãn hàng hóa không bắt buộc phải ghi "tiêu chuẩn sản xuất"
otvet C/O cấp trễ hạn do nghỉ lễ có phải đóng dấu “ISSUED RETROACTIVELY”?
otvet Mã HS của C/O khác với tờ khai có được chấp nhận?
otvet Mùa dịch được nợ C/O bao lâu?