LuatVietnam

blue-check Cá nhân cho thuê tài sản được cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh

Công văn số 4809/TCT-DNNCN ngày 20/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản (3 trang)
Posted: 24/2/2023 3:18:53 PM | Latest updated: 27/2/2023 8:35:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5645
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp cá nhân cho các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN thuê tài sản, cần có hóa đơn để giao cho bên thuê làm chứng từ thanh toán và đã khai thuế, nộp thuế thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ (theo từng lần phát sinh).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5645

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Bổ sung một số tài khoản thu thuế của Kho bạc Nhà nước
blue-check Hàng xuất khẩu phải lập hóa đơn khi làm xong thủ tục hải quan
blue-check Nhận tài trợ kèm điều kiện phải lập hóa đơn và nộp thuế
blue-check Hàng xuất khẩu được lập hóa đơn sau khi hoàn thành thủ tục hải quan
blue-check Hóa đơn dịch vụ phải lập tại thời điểm hoàn thành hoặc khi thu tiền trước
blue-check Dịch vụ ngân hàng lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng English attachment
blue-check Bỏ quy định trích lập Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại về môi trường
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp chưa nên áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) English attachment
blue-check Chưa lập hóa đơn cho công trình đã bàn giao sẽ bị xử phạt
blue-check Những điều cần lưu ý khi chi nhánh bán hàng nhận điều chuyển từ công ty
blue-check Miễn xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT khi nhận tiền bồi thường hợp đồng
blue-check Cần biết về xuất hóa đơn bán hàng miễn thuế
blue-check Phải điều chỉnh hóa đơn GTGT theo thuế suất được giảm
blue-check Cá nhân cho thuê tài sản được cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh
blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?