LuatVietnam

light-check Cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ lưu trữ không cần nộp hộ khẩu

Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 9/3/2023 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNVstatus2 ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNVstatus2 ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ (2 trang)
Posted: 14/3/2023 3:05:17 PM | Latest updated: 15/3/2023 11:20:41 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BNVstatus2 quy định về hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Cụ thể, đối với cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ lưu trữ, không cần nộp sổ hộ khẩu mà thay vào đó sẽ nộp CCCD hoặc CMND.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đăng ký kinh doanh

blue-check Không bắt buộc cập nhật CCCD của người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh English attachment
light-check Cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ lưu trữ không cần nộp hộ khẩu
blue-check Yêu cầu về giấy tờ khi đăng ký hộ kinh doanh tại Tp, HCM từ 10/1/2023
blue-check Thay mới 87 quy trình đăng ký doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tại Hà Nội
blue-check Danh mục TTHC về đấu thầu và đăng ký kinh doanh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công năm 2022
blue-check Bộ KH&ĐT yêu cầu dừng đăng ký hợp tác xã theo quy trình giấy
blue-check Bán hàng rong được miễn đăng ký kinh doanh
blue-check Về việc miễn phí công bố thành lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
blue-check Chưa có hướng dẫn cho việc HTX đăng ký hoạt động lại trước hạn ngừng kinh doanh English attachment
blue-check Giải thích về chức năng đánh "dấu tích xanh" trên Hệ thống ĐKKD
blue-check [TP.HCM] Thay mới một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ 10/1/2022
blue-check 18 thủ tục mới ban hành và sửa đổi về đăng ký kinh doanh
blue-check Phòng ĐKKD giữ thẩm quyền từ chối hoặc chấp thuận tên doanh nghiệp English attachment
blue-check Đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng có được nộp hồ sơ dạng hình ảnh?
blue-check Từ 3/9/2021, TP. HCM giảm 50% lệ phí đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép lao động
blue-check Doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội được hỗ trợ gói 500 HĐĐT
blue-check Trường hợp nào doanh nghiệp FDI được miễn đăng ký dự án đầu tư? English attachment
blue-check Có thể sẽ bỏ yêu cầu khai số điện thoại khi đăng ký doanh nghiệp
blue-check Thông tin về thời gian tạm ngưng để nâng cấp Cổng đăng ký doanh nghiệp năm 2021
blue-check Từ 1/5/2021, đã thay mới toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh