LuatVietnam

blue-check Các báo cáo định kỳ phải nộp trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở

Thông tư số 01/2023/TT-BXD ngày 16/1/2023 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng (52 trang)
Posted: 14/2/2023 7:45:55 AM | Latest updated: 16/2/2023 8:27:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5637
LuatVietnam

Các báo cáo định kỳ được hướng dẫn tại Thông tư này gồm (trong ngoặc là đối tượng phải nộp báo cáo):

1. Báo cáo tình hình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh gửi cho Bộ Xây dựng)

2. Báo cáo về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng (Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh gửi cho Bộ Xây dựng)

3. Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động gửi cho Bộ Xây dựng)

4. Báo cáo tình hình phát triển đô thị (Sở Xây dựng các tỉnh và Sở Quy hoạch - Kiến trúc gửi cho UBND cấp tỉnh)

5. Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh (Sở Xây dựng/ UBND cấp huyện gửi cho UBND Thành phố/ cơ quan đầu mối do UBND cấp tỉnh phân công)

6. Báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị (UBND cấp huyện gửi cho Sở Xây dựng)

7. Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn (Đơn vị cấp nước gửi cho Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh, Sở Xây dựng)

8. Báo cáo về tình hình quản lý thoát nước và xử lý nước thải (Đơn vị thoát nước gửi cho Sở Xây dựng)

9. Báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm của các đô thị (UBND cấp huyện gửi cho Sở Xây dựng)

10. Báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (UBND cấp tỉnh gửi cho Bộ Xây dựng)

11. Báo cáo về tình hình quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị (Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng gửi cho chính quyền đô thị)

12. Báo cáo tổng hợp các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp/công nhân khu công nghiệp (Sở Xây dựng gửi cho UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng)

13. Báo cáo tình hình quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (Đơn vị quản lý vận hành nhà ở gửi cho cơ quan quản lý nhà ở)

14. Báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Sở TN&MT gửi cho Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT)

15. Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ (Các Bộ, ngành, địa phương gửi cho Bộ Xây dựng)

16. Báo cáo tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ (Cơ quan quản lý nhà ở công vụ gửi cho Đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ)

17. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo (UBND cấp tỉnh gửi cho Bộ Xây dựng)

18. Báo cáo tình hình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng gửi cho Sở Xây dựng)

19. Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (UBND cấp tỉnh gửi cho Bộ Xây dựng)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2023.

Thay thế Thông tư số 02/2018/TT-BXDstatus1 ngày 06/02/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BXDstatus1 ngày 01/7/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5637

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Quản lý dự án

blue-check Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, xác định chi phí thế nào?
blue-check Cách tính chi phí quản lý dự án xây dựng
blue-check Nguyên tắc xác định cơ quan thẩm duyệt dự án có nhiều loại công trình
blue-check Các báo cáo định kỳ phải nộp trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở
blue-check Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án về khai thác mỏ, hóa chất, kho xăng dầu...
blue-check Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản trên địa bàn Tp. Hà Nội
blue-check Các yêu cầu của Thủ tướng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho dự án hạ tầng giao thông
blue-check Đính chính về số kinh phí tiết kiệm của dự án đầu tư công phải nộp trả NSNN
blue-check Hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu có được điều chỉnh giá?
blue-check Các loại thuế và lệ phí có được tính vào giá thầu? English attachment
blue-check Về việc xác định chi phí cho dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng
blue-check Có được tách diện tích ngầm bên dưới của dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện?
blue-check Dự án do chủ đầu tư trực tiếp thẩm định thiết kế xây dựng, tính chi phí thế nào?
blue-check Ban QLDA được tự thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
blue-check Về thẩm quyền thẩm định dự án có công năng hỗn hợp
blue-check Chủ đầu tư được tự thẩm định và phê duyệt chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
blue-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông English attachment
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án