LuatVietnam

blue-check Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023

Công văn số 1489/TCT-QLN ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai các biện pháp thu hồi và xử lý nợ đọng thuế (4 trang)
Posted: 26/4/2023 2:30:13 PM | Latest updated: 27/4/2023 1:34:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5688
LuatVietnam

Tổng cục Thuế thông báo và yêu cầu Cục thuế các tỉnh quyết liệt triển khai các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế trong năm 2023 như sau:

- Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, thực hiện ngay các biện pháp gọi điện, nhắn tin, gửi email, mời lên làm việc, ban hành thông báo nợ thuế... để đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài.

- Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế thuộc trường hợp phải cưỡng chế, áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế và công khai thông tin để thu hồi tiền thuế nợ. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp theo quy định.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế còn yêu cầu Cục thuế các tỉnh tăng cường áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân nợ thuế và cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp còn nợ thuế để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ.

Ngoài ra, đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế sẽ chủ động ban hành văn kiến nghị UBND thu hồi đất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5688

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Các trường hợp cơ quan Thuế sẽ phải bồi thường thiệt hại
blue-check Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn
blue-check Lưu ý các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn
blue-check Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn
blue-check Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023
blue-check Năm 2023, ngành Thuế sẽ quản lý chặt hóa đơn để chống buôn lậu và trốn thuế
blue-check Các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023 English attachment
blue-check Đại diện của doanh nghiệp có thể bị hoãn xuất cảnh sau khi được khoanh nợ thuế
blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra