LuatVietnam

blue-check Các biện pháp tăng cường kiểm sát việc xét xử vụ án hành chính, dân sự

Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật (4 trang)
Posted: 19/10/2022 10:51:34 AM | Latest updated: 28/10/2022 9:19:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5568
LuatVietnam

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, kinh doanh, thương mại... Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

- Bố trí kiểm sát viên tham gia tất cả các phiên tòa, phiên họp theo quy định; những vụ, việc Tòa án không chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát mà không đúng pháp luật thì phải được xem xét kháng nghị, đề nghị kháng nghị ngay. Khi giải quyết vụ, việc có yếu tố nước ngoài cần lường trước khả năng có thể dẫn đến tranh chấp quốc tế để báo cáo, xin ý kiến của cấp trên.

- Khắc phục triệt để các tình trạng phát hiện được vi phạm mà không còn thời hạn kháng nghị; phải rút kháng nghị do kháng nghị thiếu căn cứ, do nhận thức, áp dụng pháp luật không chính xác;...;

- Vi phạm trong hoạt động tư pháp chưa đến mức phải kháng nghị thì phải xem xét để kiến nghị. Nếu qua công tác kiểm sát mà phát hiện sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức thì phải kiến nghị phòng ngừa, khắc phục.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng phát hiện vi phạm qua kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án. Trường hợp kiểm sát viên không tham gia phiên tòa, phiên họp cần có biện pháp nhanh chóng tiếp cận với hồ sơ vụ án, bản án, quyết định để kiểm sát kịp thời.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 04/CT-VKSTCstatus1 ngày 22/3/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5568

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Tòa án

blue-check Quy trình giám định pháp y 30 bệnh tâm thần thường gặp
light-check Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
blue-check Các biện pháp tăng cường kiểm sát việc xét xử vụ án hành chính, dân sự
blue-check 04 án lệ về đất đai và hôn nhân gia đình
blue-check Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát việc giải quyết án dân sự
blue-check Từ 1/10/2022, thí điểm thu tạm ứng án phí trực tuyến tại một số tòa án của Hà Nội
blue-check Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026)
blue-check Một số lưu ý về ủy thác tư pháp ra nước ngoài trong vụ việc dân sự, thương mại
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép thành lập công ty luật và văn phòng luật sư
blue-check Các thủ tục mới chuẩn hóa trong lĩnh vực thi hành án dân sự
blue-check Thay mới quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Những lưu ý khi xét xử vụ án tranh chấp "hợp đồng tín dụng"
blue-check Một số lưu ý khi ủy thác tống đạt hồ sơ tố tụng ra nước ngoài
blue-check Những lưu ý khi xem xét hoãn, tạm đình chỉ án tù
blue-check Quy trình kiểm sát việc xem xét giảm án tù và tha tù trước hạn
blue-check 09 án lệ về phản tố, phạm tội chưa đạt, dòi lại tài sản....
blue-check Các mẫu Quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành tại tòa án
blue-check Trình tự tổ chức phiên tòa trực tuyến
blue-check Những căn cứ cho phép tạm đình chỉ vụ án vì lý do thiên tai, dịch bệnh English attachment
blue-check Biểu mẫu thực hiện thủ tục kiểm sát việc xét xử vụ án dân sự, hành chính từ 25/11/2021