LuatVietnam
sotay
Sổ tay #352 | Các Biểu Thuế nhập khẩu

Bên cạnh thuế suất MFN dành cho hàng nhập khẩu từ các nước thành viên WTO, còn có hơn 10 biểu thuế khác gắn liền với các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết.

Danh mục các Biểu thuế dưới đây được xếp theo thứ tự ABC

AANZFTA 2018 - 2022

Thuế AANZFTA dành cho hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và 02 nước Australia, New Zealand, đòi hỏi C/O Form AANZ và nhập khẩu trực tiếp từ các nước ASEAN hoặc 02 nước Australia, New Zealand.

Biểu thuế có đến 5 cột thuế suất quy định mức thuế AANZFTA cụ thể cho các năm từ 2018 - 2022. Trong đó, phần nhiều là mức thuế suất 0%.

(Nghị định số 158/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 27/12/2017)

ACFTA 2018 - 2022

Thuế ACFTA áp dụng với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Trung Quốc.

Biểu thuế ACFTA có 5 cột thuế suất, quy định mức thuế ACFTA tương ứng cho từng năm từ 2018 - 2022.

Ngoài ra, Biểu thuế còn có thêm cột Nước không được hưởng ưu đãi, dùng để chỉ hàng nhập khẩu từ những nước này sẽ không được hưởng thuế ACFTA giai đoạn 2018 - 2022.

Hàng nhập khẩu để được hưởng thuế ACFTA phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có tên trong Biểu thuế; được nhập khẩu/vận chuyển trực tiếp từ các nước ASEAN hoặc Trung Quốc và có C/O Form E.

(Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

AHKFTA 2019 - 2022

Thuế AHKFTA dành cho hàng nhập khẩu từ các nước thành viên của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc, gồm: Brunei Darussalam; Campuchia; Indonesia; Lào; Malaysia; Mianma; Philippines; Singapore; Thái Lan; Hồng Kông (Trung Quốc); Việt Nam (bao gồm hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước)

Biểu thuế AHKFTA có 4 cột thuế suất, áp dụng cho các giai đoạn gồm: (i) từ 11/6/2019 - 31/12/2019; (ii) từ 1/1/2020 - 31/12/2020; (iii) từ 1/1/2021 - 31/12/2021; (iv) từ 1/1/2022 - 31/12/2022.

Để được hưởng thuế AHKFTA, hàng nhập khẩu cần xuất trình C/O Form AHK. Tại Việt Nam, C/O Form AHK được cấp theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 8/11/2019.

(Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 5/1/2020)

AIFTA 2018 - 2022

Thuế AIFTA dành cho hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Ân Độ, đòi hỏi C/O Form AI và nhập khẩu trực tiếp từ các nước ASEAN hoặc Ân Độ

Biểu thuế AIFTA có 5 cột thuế suất, áp dụng tương ứng cho từng năm từ 2018 - 2022. Trong đó, thuế suất AIFTA của các năm sau có xu hướng giảm so với năm trước.

(Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

AJCEP 2018 - 2022

Thuế AJCEP áp dụng cho hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Nhật Bản, đòi hỏi C/O Form AJ và vận chuyển trực tiếp từ các nước ASEAN hoặc Nhật Bản.

Biểu thuế AJCEP có đến 6 cột thuế suất, áp dụng cho 06 giai đoạn gồm: 1/1/2018 - 31/3/2018; 1/4/2018 - 31/3/2019; 1/4/2019 - 31/3/2020; 1/4/2020 - 31/3/2021; 1/4/2021 - 31/3/2022 và 1/4/2022 - 31/3/2023. Trong đó, thuế suất AJCEP của các năm sau có xu hướng giảm so với năm trước.

(Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

AKFTA 2018 - 2022

Thuế AKFTA, áp dụng với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Hàn Quốc

Biểu thuế có đến 5 cột thuế suất, áp dụng tương ứng cho từng năm, từ 2018 - 2022. Phần lớn thuế suất AKFTA giai đoạn từ 2018 - 2022 đều bằng 0%.

Ngoài ra, trong Biểu thuế còn có thêm cột "Nước không được hưởng ưu đãi" và cột "GIC" để chỉ những hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Triều Tiên được áp dụng thuế suất AKFTA.

Để được hưởng thuế AKFTA, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có tên trong Biểu thuế; được nhập khẩu trực tiếp từ các nước ASEAN và Hàn Quốc vào Việt Nam, đồng thời có C/O Form AK.

(Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

ATIGA 2018 - 2022

Thuế ATIGA dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN

Biểu thuế có 5 cột thuế suất, áp dụng tương ứng cho 5 năm từ 2018 đến 2022

Để được hưởng thuế ATIGA, hàng nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau: có tên trong Biểu thuế; được nhập khẩu / vận chuyển trực tiếp từ các nước ASEAN và có C/O Form D

(Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017)

CPTPP 2019 - 2022

Biểu thuế này dành cho hàng nhập khẩu từ 11 nước tham gia Hiệp định CPTPP vào Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2022, áp dụng từ 26/6/2019

Để được hưởng thuế CPTPP, hàng nhập khẩu cần có C/O form CPTPP và vận chuyển đến Việt Nam từ 10 nước thành viên còn lại, gồm: Australia, Bruney, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore

Tại Việt Nam, C/O form CPTPP được cấp theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019

(Nghị định số 57/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 26/6/2019)

MFN 2018 - 2022

Thuế MFN dành cho hàng nhập khẩu từ các nước thành viên WTO

Trong biểu thuế MFN này, một số dòng thuế ô tô dưới 9 chỗ thuộc nhóm 87.03 được cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết WTO. Đồng thời, các mặt hàng cá thuộc nhóm 03.03 và ô tô tải thuộc nhóm 87.04 cũng bị loại bỏ khỏi lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết WTO do các mặt hàng này đã được cắt giảm về mức cam kết cuối cùng vào năm 2017.

(Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 16/11/2017)

Non-MFN 2018 - 2022

Biểu thuế này quy định mức thuế suất dành cho hàng nhập khẩu từ các nước không được hưởng Quy chế tối huệ quốc (MFN) của Việt Nam, tức các nước không thuộc WTO

Nguyên tắc tính thuế Non-MFN không có thay đổi so với trước, vẫn là 150% so với mức thuế MFN hiện hành.

Riêng mức thuế MFN của năm 2018 sẽ áp dụng theo Nghị định 125/2017/NĐ-CPstatus2 .

(Quyết định số 45/2017/QĐ-TTgstatus2 ngày 16/11/2017)

VCFTA 2018 - 2022

Thuế VCFTA, chỉ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu song phương của Việt Nam và Chi Lê.

Trong Biểu thuế có 5 cột thuế suất, áp dụng tương ứng cho 5 năm, từ 2018 - 2022.

Hàng hóa nhập khẩu (bao gồm cả hàng nhập từ khu PTQ) phải đáp ứng các điều kiện sau mới được hưởng thuế VCFTA: có tên trong Biểu thuế; được nhập khẩu, vận chuyển trực tiếp từ Chi Lê vào Việt Nam và có C/O Form VC.

(Nghị định số 154/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 27/12/2017)

VJEPA 2018 - 2023

Thuế VJEPA dành riêng cho hàng hóa có xuất xứ từ Nhật Bản, đòi hỏi C/O Form VJ

(Nghị định số 155/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 27/12/2017)

VKFTA 2018 - 2022

Thuế VKFTA, áp dụng với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Biểu thuế có đến 5 cột thuế suất, áp dụng tương ứng cho từng năm, từ 2018 - 2022.

Ngoài ra, trong Biểu thuế còn có thêm cột "GIC" dùng để đánh dấu những hàng hóa được sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Triều Tiên được áp dụng thuế suất VKFTA.

Để được hưởng thuế VKFTA, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có tên trong Biểu thuế; được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và có C/O Form KV.

(Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017)

VN-EAEU FTA 2018 - 2022

Thuế VN-EAEU FTA áp dụng với hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên của Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Ẵu.

Biểu thuế VN-EAEU FTA có 05 cột thuế suất, quy định các mức thuế VN-EAEU FTA tương ứng cho từng năm từ 2018 - 2022.

Ngoài ra, Biểu thuế này còn có bổ sung thêm ký hiệu "Q", dùng để chỉ mức thuế trong hạn ngạch đối với những hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch.

Hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế VN-EAEU FTA theo Biểu thuế này phải có C/O Form EAV.

(Nghị định số 150/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 26/12/2017)

Xuất khẩu 2018 - 2022

Với biểu thuế xuất khẩu 2018, khi xuất khẩu các mặt hàng là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm chưa được quy định từ số thứ tự 01 - 210 trong Biểu thuế xuất khẩu, đồng thời có tổng trị giá TNKS cộng với chi phí năng lượng từ 51% giá thành trở lên, doanh nghiệp phải khai báo mã HS 08 chữ số tương ứng theo Biểu thuế nhập khẩu và áp dụng thuế suất 5%.

(Phụ lục I Nghị định số 125/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 16/11/2017)

Sổ tay

Các Biểu Thuế nhập khẩu
Hỗ trợ lãi suất
Lương tối thiểu 2022
Chẩn đoán và điều trị
Thuế GTGT đối với hàng mua bán ở nước ngoài
Ân hạn thuế
Bảo hộ lao động
Lách luật
Tỷ lệ đóng BHXH 2022
Bệnh chữa trị dài ngày
Xuất khẩu sang Trung Quốc
Tiêu chuẩn PCCC nước ngoài
Thử việc
Giảm tiền thuê đất
Giảm 2% thuế GTGT 2022
Các gói hỗ trợ doanh nghiệp
Công việc nặng nhọc
Danh mục các chuẩn mực kế toán
Thay đổi cách khai thuế từ 2021
Hợp đồng lao động 2021
Phế liệu
Xây nhà xưởng có tường bao
Thời hiệu
Cam kết thu nhập thấp
Hoãn đóng BHXH do COVID
Hậu COVID, NNN đã có thể quay lại Việt Nam
Bồi thường theo luật
Nghỉ việc do nCoV có được hưởng lương?
Quyết toán thuế TNCN
Thời hạn lưu trữ
Những thay đổi của Luật BHXH 2014
Bảng giá đất 2020
Những khoản cộng thêm chịu thuế TNCN
Voucher
Tăng theo lương tối thiểu vùng
Những thay đổi cần biết
Mất việc
Quyền thương mại của FDI
Khai thuế điện tử
Lao động cao tuổi
Vay nặng lãi
Tranh chấp vốn
Giấy phép lao động
Chuyển lợi nhuận
Khám sức khỏe
Thôi việc
Hợp tác kinh doanh
Công đoàn phí
Hàng hóa nhóm 2
Chuyển lỗ
Người phụ thuộc
ĐKKD dịch vụ kế toán
Miễn khấu trừ thuế TNCN
Điều kiện hạch toán
Xử phạt BHXH
Dấu hiệu rửa tiền
Tai nạn lao động
Hoàn thuế GTGT
Tiếng Việt
Vay tiền cá nhân
Làm tròn số
Phép năm
Thời hạn báo trước
Những câu hỏi về Thuế
Các loại lãi suất
Lương tăng ca
Những điểm mới về thuế TTĐB
Lệ phí trước bạ 2019
Công đoàn doanh nghiệp
Công tác phí
ĐKDN 2019
Hạn chế tiền mặt
Ủy quyền quyết toán thuế
Phạt hành chính
Cho thuê lao động
Hóa đơn thương mại
NNN và BHXH tại Việt Nam
Tiền ăn giữa ca
Những hiệp định thuế
Hóa đơn cho khuyến mại
Mất hóa đơn
Đăng ký khuyến mại
Kế toán trưởng
C/O - Chứng nhận xuất xứ
Khuyến mại 2018
Các chế độ kế toán
Những ngày nghỉ 2019
Cách ghi hóa đơn
Bắt lỗi hóa đơn
Từ 2019
Thuê chuyên gia
Nhận diện phúc lợi
Những mốc thời điểm
Những mức trần
Lương tháng 13
Tổng quan về hóa đơn điện tử
Lao động nữ
Chính sách thuế TNCN
Chính sách thuế TNDN
Chính sách thuế GTGT
Thang bảng lương
Trợ cấp và kỷ luật lao động
Thuế TNCN đối với người nước ngoài
Thuế cước
Hóa đơn tổng
Hoa hồng môi giới
Công thức tính thuế nhà thầu
Tỷ giá tính đóng BHXH
XNK 2018
Điều chỉnh hóa đơn
Ký hóa đơn
BHXH một lần
Xử phạt lao động
Thu nhập toàn cầu
Mua bán 3 bên
Điều chuyển tài sản
Hàng bán bị trả lại
Lương BHXH
Lương ngoại tệ
Gross up lương Net
Ấn định thuế
Phá sản
Phạt vi phạm
Thuế vãng lai
Dấu trên hóa đơn
Có gì mới trong tháng 5
Trích lập dự phòng
Tạm nhập - tái xuất
Bệnh hiểm nghèo
NNN và thuế tại Việt Nam
Hóa đơn điện tử
Thu hộ & Chi hộ
Các loại quyết toán
Giao dịch liên kết
Báo cáo FDI
Mức khống chế
Nợ khó đòi
Đầu tư mở rộng
Kiểm toán bắt buộc
Thẻ tín dụng cá nhân
Từ 2018
Tặng quà
Cổ tức và Lợi tức
Phí 2018 dành cho NNN
Thuế đại lý tàu biển
Khuyến cáo về mã HS
Thuế quà tặng
Chấm dứt đầu tư
Luật thuế GTGT
Thuế đầu tư vốn
Con dấu
Trợ cấp tai nạn
Trợ cấp thất nghiệp
Phí môn bài
Các Biểu thuế 2017
Hạch toán phúc lợi
Khấu hao TSCĐ
Thực phẩm chức năng
Các chế độ BHXH
Kê khai giá
Mới thành lập
Bảng mã loại hình
Kiểm định
Khai tử Mẫu 06/GTGT
Hợp đồng lao động
Thuế các loại
Suất lao động
Xóa nợ thuế
Thương-mại điện tử
Chiết khấu thanh toán
Hộ khẩu
Các khoản giảm trừ
Hậu 1/7/2016
Nhà trên giấy
Tuyển dụng
Mua bán với nội địa
Vay không lãi suất
Hình sự pháp nhân
Công chức và những cấm kỵ
Góp vốn bằng tài sản
Kỷ luật lao động
Rút vốn
Địa điểm kinh doanh
Chiết khấu thương mại
Đình công bất hợp pháp
Vay nước ngoài
Dời trụ sở
Đóng dấu
Chi phí lãi vay
Cấm nhập khẩu (hết hiệu lực)
Những cấm đoán trong kiểm toán
Tiền hỗ trợ
Góp vốn & Tăng vốn
Chi nhánh
Thuế AKFTA (ASEAN - Korea Free Trade Area)
Thuế đối với phí bản quyền, nhượng quyền