LuatVietnam

blue-check Các bước đăng ký cấp mã tạm để tái xuất hàng hóa bán miễn thuế

Công văn số 2376/TCHQ-GSQL ngày 17/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (1 trang)
Posted: 22/6/2022 8:16:11 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:28:52 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn thủ tục cấp mã tạm trên Hệ thống quản lý cửa hàng miễn thuế để doanh nghiệp thực hiện việc tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế.

Cần lưu ý, mã kho tạm được cấp chỉ sử dụng để thực hiện việc tái xuất hàng hóa.

Sau khi được cấp mã kho tạm, doanh nghiệp phải truyền phiếu kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng miễn thuế về kho (phiếu X7) theo lượng hàng tương ứng, đảm bảo hàng tồn không bị âm trên hệ thống.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan