LuatVietnam

blue-check Các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân

Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử (14 trang)
Posted: 30/3/2022 10:12:28 AM | Latest updated: 30/3/2022 12:11:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5421
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các bước để cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo một trong ba cách sau:

1. Đăng ký tài khoản qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

2. Đăng ký tài khoản trên trang THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

3. Đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế (chỉ sử dụng khi 2 cách trên không thực hiện được

Trường hợp muốn tham khảo bằng video hướng dẫn, truy cập vào link sau: https://bit.ly/38Hbolv .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5421

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile
blue-check [Dự thảo] Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check Những tiện ích và cách cài đặt ứng dụng Etax Mobile
blue-check Sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu khác trong năm 2022
blue-check Từ 1/6/2022, văn bản của công đoàn gởi đăng website phải ký số
blue-check Quy trình ký số từ xa
blue-check Chiến lược phát triển kinh tế số tại Việt Nam đến 2025 English attachment
blue-check Các bước khai nộp online hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 của cá nhân
blue-check Các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân