LuatVietnam

blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn cá nhân không kinh doanh thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (10 trang)
Posted: 3/6/2022 8:08:59 AM | Latest updated: 4/6/2022 10:45:10 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia dành cho cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN (trừ cá nhân kinh doanh) và người phụ thuộc.

Điểm đặc biệt của quy trình kê khai trực tuyến này là sau khi cá nhân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (link https://dichvucong.gov.vn) và chọn chức năng “Nộp trực tuyến”, hệ thống sẽ tự động định tuyến sang Cổng điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời tự kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn, xác thực thông tin giấy tờ cá nhân của người nộp.

Ngoài ra, tài liệu này cũng hướng dẫn rõ các bước tra cứu hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế sau khi hồ sơ đã được thông báo nộp thành công trên hệ thống.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kê khai thuế