LuatVietnam

blue-check Các chế tài dành cho việc quảng cáo bằng sim rác, sai sự thật

Công văn số 4844/BTTTT-VP ngày 28/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chế tài, biện pháp xử phạt đối với các hình thức quảng cáo bằng sim rác (7 trang)
Posted: 4/11/2022 9:41:45 AM | Latest updated: 17/11/2022 3:20:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5582
LuatVietnam

Bài viết này nhằm thông tin về những biện pháp ngăn chặn, chế tài xử phạt mà Bộ Thông tin & Truyền thông đã và sẽ áp dụng để xử lý các vi phạm gồm:

1. Gọi, nhắn tin quảng cáo bằng sim rác

2. Đăng tin có nội dung nhạy cảm, quảng cáo sản phẩm chưa được kiểm chứng nội dung, chất lượng trên các trang mạng xã hội

3. Đăng tin sai sự thật, vi phạm pháp luật trên các trang mạng xã hội do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5582

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

blue-check Về phí hoạt động hàng năm đối với mạng viễn thông có sử dụng thuê bao nhưng không sử dụng băng tần
light-check Quy định về chất lượng dịch vụ viễn thông công ích
blue-check Các chế tài dành cho việc quảng cáo bằng sim rác, sai sự thật
blue-check Thiết bị truyền dữ liệu và phát vô tuyến trong nước đã sản xuất được
blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Từ 1/5/2022, cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến chỉ phải nộp phí bằng 20% phí cấp mới English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp mã, số viễn thông
blue-check Năm 2022 tiếp tục miễn tính phí cấp quyền phát sóng truyền hình cho doanh thu dưới 50 tỷ English attachment
blue-check Bảng mã vùng điện thoại áp dụng từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân bổ số thuê bao mạng viễn thông
blue-check Gỡ bỏ một số quy định liên quan đến quy chuẩn đối với thiết bị viễn thông English attachment
blue-check Thay mới Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số English attachment
blue-check Mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến thông qua đấu giá English attachment