LuatVietnam

Các chế tài được áp dụng khi bên mua từ chối nhận hàng theo hợp đồng

Cập nhật 17/1/2023 | Đăng tải: LVN.5629

hoi Không nêu tên
Công ty tôi và khách kí hợp đồng cuối năm 2018 mua sản phẩm cơ khí. Khách đã cọc 53 triệu đồng nhưng tới năm 2020 khách mới lấy hàng. Sếp bên tôi quyết định không trả cọc cũng như không giao hàng nữa. Giờ khách khởi kiện ở tòa án huyện ở Bình Dương. Trên hợp đồng có ghi thời gian giao hàng 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền cọc. Như vậy thì bên tôi hay khách sai?

luat Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội:

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn ký hợp đồng cuối năm 2018 về mua bán sản phẩm cơ khí, khách đã trả cọc và thời gian giao hàng là 15 ngày kể từ khi nhận cọc nhưng sau 02 năm khách mới lấy hàng. 

Liên quan đến thời gian giao hàng, Khoản 1 Điều 34 Luật Thương mại 2005, sửa đổi bổ sung 2017 cũng quy định rõ, bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 34. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

1. Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng.

2. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật này.

Điều 56 Luật Thương mại 2005, sửa đổi bổ sung năm 2017 cũng quy định nghĩa vụ ràng buộc bên mua về nghĩa vụ nhận hàng như sau: Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng.

Luật Thương Mại 2005 tại điều 3 quy định “12. Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật này.”

Theo quy định về các chế tài thương mại đối với trường hơp vi phạm thời gian giao và nhận hàng bao gồm: 

- Buộc thực hiện đúng hợp đồng.

- Phạt vi phạm.

- Buộc bồi thường thiệt hại.

- Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

- Đình chỉ thực hiện hợp đồng.

- Hủy bỏ hợp đồng.

- Các biện pháp khác do các bên thỏa thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế.

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn đã thực hiện việc giao hàng, nhưng bên mua không thực hiện việc nhận hàng theo đúng thời gian quy định thì có thể áp dụng một trong các chế tài trên. Trường hợp công ty bạn muốn hủy bỏ hợp đồng, không tiếp tục thực hiện hợp đồng với bên mua, công ty bạn phải hoàn trả lại số tiền cọc mà bên mua đã thanh toán trước đó và có thể yêu cầu bồi thường về việc hàng hóa không được giao theo các quy định trong hợp đồng 2 bên đã thoả thuận.

Trường hợp có tranh chấp các bên khởi kiện tại toà để giải quyết. Do bạn không cung cấp cụ thể hợp đồng nên bạn căn cứ các quy định trên để giải quyết.

Xem thêm

Giao dịch dân sự

otvet Làm thế nào để chứng minh việc bị lừa ký giấy vay nợ?
otvet Người thuê nhà có phải chịu phí khấu hao tài sản?
otvet Các chế tài được áp dụng khi bên mua từ chối nhận hàng theo hợp đồng
otvet Nên làm gì khi bị chủ nợ kiện ra tòa?
otvet Mất trộm ở chung cư, ban quản lý có chịu trách nhiệm?
otvet Mất xe tại phòng trọ có được yêu cầu chủ nhà bồi thường?
otvet Bên thuê có được tự ý cho thuê lại mặt bằng?
otvet Làm mất xe mượn, trường hợp nào bị xử lý hình sự?
otvet Cách nào đòi nợ nếu không có giấy tờ cho vay?
otvet Cách nào đòi lại được tiền chuyển nhầm tài khoản?
otvet Học sinh gây thiệt hại, nhà trường hay phụ huynh chịu trách nhiệm bồi thường?
otvet Nhặt được vật bỏ quên có bắt buộc giao nộp?
otvet Điều kiện đòi tài sản được hứa tặng
otvet Có được đòi lại xe mất cắp từ người thứ ba?
otvet Giảm tiền thuê mặt bằng mùa dịch phải căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng
otvet Bên thuê tự ý sửa nhà, có được khởi kiện?
otvet Một số lưu ý khi yêu cầu bồi thường hàng gửi chuyển phát bị hư hỏng
otvet Có thể thỏa thuận chuộc lại tài sản đã bán
otvet Muốn chuộc lại tài sản đã bán phải có thỏa thuận trong hợp đồng
otvet Có thể khởi kiện vụ án dân sự để đòi bồi thường tai nạn giao thông