LuatVietnam

blue-check Các chính sách giảm thuế và ân hạn thuế đang áp dụng trong năm 2023

Công văn số 8606/BTC-TCT ngày 11/8/2023 của Bộ Tài chính về việc trả lời các kiến nghị (2 trang)
Posted: 17/8/2023 12:53:44 PM | Latest updated: 18/8/2023 9:36:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Theo Bộ Tài chính, Bộ này đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP cho tiếp tục kéo dài chính sách gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP cho giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 và ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC điều chỉnh giảm từ 10% - 50% trong thời gian từ 1/7 - 31/12/2023 đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Về hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5427/BTC-VP ngày 26/5/2023 và Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023, Công văn số 2489/TCT-VP ngày 19/6/2023 để đôn đốc Cục Thuế các tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Ân hạn thuế 2023Cập nhật đến: 11-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu