LuatVietnam

blue-check Các cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội sẽ được cấp phép hoạt động trở lại

Công văn số 934/UBND-KSTTHC ngày 3/4/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính "Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke" trên địa bàn Thành phố (2 trang)
Posted: 11/4/2023 2:30:51 PM | Latest updated: 12/4/2023 1:49:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5677
LuatVietnam

Theo Công văn này, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương niêm yết công khai và tiếp tục giải quyết thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh karaoke cho những cơ sở đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CPstatus2 .

Sở Văn hóa & Thể thao sẽ tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh karaoke của các quận, huyện, thị xã để báo cáo cho UBND Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5677

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Văn hóa - Thể thao

blue-check 98 thủ tục mới trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tại Tp. Hà Nội
blue-check 11 thủ tục mới về cấp phép tổ chức triển lãm và sao chép tác phẩm tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn phân loại, dán nhãn độ tuổi cho phim English attachment
blue-check Các cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội sẽ được cấp phép hoạt động trở lại
blue-check Thủ tục cấp giấy phép phân loại phim tại TP. HCM (áp dụng từ 30/3/2023)
blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm phi mậu dịch tại TP. HCM (từ 30/3/2023)
blue-check Danh mục các TTHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được giải quyết trực tuyến toàn trình
blue-check Thay mới 21 thủ tục về cấp phép triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức lễ hội tại Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép phân loại phim, dịch vụ quay phim và tổ chức liên hoan phim
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường (tại TP. HCM)
blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment
blue-check Quy định mới về Hội đồng thẩm định kịch bản phim (sử dụng NSNN)
blue-check Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em English attachment
blue-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh
blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật
blue-check Sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu phim English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tổ chức các cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. HCM
blue-check Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
blue-check Danh mục TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch được ưu tiên thực hiện trực tuyến năm 2022