LuatVietnam

light-check Các công trình đường thủy phải quan trắc an toàn trong quá trình khai thác

Thông tư số 21/2022/TT-BGTVT ngày 22/8/2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (11 trang)
Posted: 23/8/2022 7:32:59 AM | Latest updated: 24/8/2022 11:08:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5523
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy định về quan trắc và bảo trì công trình bến cảng, bến thủy nội địa, luồng đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa...., áp dụng từ ngày 1/11/2022.

Theo Phụ lục II, III Thông tư này, các công trình đường thủy sau đây bắt buộc phải quan trắc an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng và kết quả đánh giá an toàn công trình phải có thẩm định của cơ quan thẩm quyền:

(i) cảng, bến hàng hóa cấp I trở lên;

(ii) cảng, bến hành khách cấp III trở lên;

(iii) công trình sửa chữa phương tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà...) cấp I trở lên;

(iv) âu tàu cấp I trở lên.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022 và thay thế Thông tư số 01/2019/TT-BGTVTstatus3 ngày 11/1/2019.

Bãi bỏ Điều 7 Thông tư số 35/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 23/12/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5523

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Vận tải thủy nội địa

light-check Các công trình đường thủy phải quan trắc an toàn trong quá trình khai thác
light-check Miễn nộp giấy đăng ký doanh nghiệp khi xin cấp phép đào tạo thuyền viên English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch trên sông (tại TP. HCM)
blue-check Mức phạt trong lĩnh vực giao thông đường thủy từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Điều kiện đi lại bằng đường thủy tại TP. HCM kể từ 15/10/2021
blue-check Sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải trên đường thủy trong mùa dịch
blue-check Bộ Công thương kiến nghị mở "luồng xanh" cho vận tải đường thủy
blue-check TP. HCM lùi thời gian thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển đến 1/10/2021
blue-check Quy trình giải quyết tại nạn giao thông đường thủy
blue-check Sửa đổi điều kiện vận tải hành khách bằng tàu thủy
blue-check "Thuyền thúng chở khách du lịch" do cơ quan nào cấp phép hoạt động?
blue-check Cano chịu thuế nhập khẩu 10%
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa
blue-check Lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị AIS và VHF trên tàu thủy
blue-check Vận chuyển khách du lịch quốc tế bằng đường thủy cũng được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Vận tải hành khách bằng tàu điện cũng được miễn thuế GTGT
blue-check Tuyến đường và thời gian cho phép vận chuyển hàng quá cảnh bằng đường thủy
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng
blue-check Hướng dẫn phân loại nhóm lương nhân công về quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
blue-check Quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa English attachment