LuatVietnam

blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS

Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 10/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (1 trang)
Posted: 23/6/2022 8:28:11 AM | Latest updated: 23/6/2022 1:16:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Công điện nhắc nhở Cục thuế các tỉnh không được trả lại hoặc ngâm hồ sơ khai thuế của các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng BĐS vì lý do nghi ngờ kê khai thấp giá chuyển nhượng so với thực tế.

Thay vào đó, Cục thuế vẫn thực hiện tính, thu thuế, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 , Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 và hướng dẫn tại Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro thì chuyển sang thanh tra, kiểm tra (hậu kiểm).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản