LuatVietnam

blue-check Các dịch vụ công trực tuyến sẽ triển khai trong năm 2023

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo (31 trang)
Posted: 24/2/2023 8:19:48 AM | Latest updated: 14/3/2023 9:02:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5656
LuatVietnam

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai một số việc sau:

- Tập trung rà soát và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ của các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 9/2023 và hoàn thành trong tháng 6/2023 đối với các dịch vụ công thiết yếu.

- Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hoàn thành trong tháng 6/2023.

- Đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

- Nghiên cứu ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... để dần thay thế các loại giấy tờ công dân, trước mắt là thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy kể từ ngày 1/1/2023, hoàn thành trong tháng 3/2023.

Riêng Bộ Công an, Thủ tướng đã yêu cầu đẩy mạnh việc cấp mã định danh cá nhân, thẻ CCCD gắn chip; khẩn trương tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến cư trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ưu tiên các dịch vụ về đăng ký thường trú, tạm trú, xác nhận thông tin cư trú, hoàn thành trong tháng 6/2023.

Bộ Tư pháp thì được yêu cầu khẩn trương thực hiện cấp Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 6/2023.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT đẩy mạnh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp với Bộ Công an để thực hiện cấp định danh điện tử cho doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5656

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Các bước đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử dành cho cá nhân
blue-check Các dịch vụ công trực tuyến sẽ triển khai trong năm 2023
blue-check Chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
blue-check Sửa đổi chuẩn dữ liệu hồ sơ gửi lên Cổng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước
blue-check Có thể dùng tài khoản ngân hàng để kích hoạt tài khoản Etax Mobile
blue-check Các thủ tục về cấp tài khoản định danh điện tử
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile
blue-check [Dự thảo] Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check Những tiện ích và cách cài đặt ứng dụng Etax Mobile