LuatVietnam

blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%

Công văn số 27132/CTHN-TTHT ngày 13/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học công nghệ (2 trang)
Posted: 20/6/2022 9:51:44 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:40:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Dịch vụ khoa học & công nghệ (KH&CN) nếu thuộc các hoạt động quy định tại khoản 15 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được áp dụng thuế suất GTGT 5%, bao gồm:

- Các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ;

- Các hoạt động chuyển giao công nghê, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử;

- Dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu KH&CN.

Tuy nhiên, dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5% không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên internet.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ