LuatVietnam

blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment

Công văn số 53408/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT (3 trang)
Posted: 15/11/2022 7:40:11 AM | Latest updated: 17/11/2022 3:26:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5580 | Vietlaw: 587
LuatVietnam

Trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ cho khách hàng nước ngoài, nếu dịch vụ này được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, đáp ứng điều kiện về hồ sơ, chứng từ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 thì sẽ được hưởng thuế GTGT 0%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5580

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV53408_04112022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?