LuatVietnam

blue-check Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đáp ứng điều kiện kinh doanh mới từ 1/1/2023

Công văn số 4561/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 10/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (1 trang)
Posted: 21/11/2022 10:01:58 AM | Latest updated: 21/11/2022 3:13:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5584
LuatVietnam

Văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp đã được cấp phép dịch vụ xuất khẩu lao động theo Luật cũ số 72/2006/QH11status1 phải khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ điều kiện (vốn, ký quỹ, cơ sở vật chất,...) theo Luật mới và báo cáo Bộ Lao động TB&XH chậm nhất trước ngày 1/1/2023 theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật số 69/2020/QH14 .

Nội dung và mẫu báo cáo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định 112/2021/NĐ-CP (có thể tải mẫu báo cáo tại mã QR đính kèm) và nhập thông tin trực tuyến tại địa chỉ: (bit.ly/3UVyyUK).

Đến ngày 1/1/2023, nếu doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ điều kiện theo quy định và gửi báo cáo về Bộ Lao động TB&XH thì phải chấm dứt kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động và bị thu hồi giấy phép.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5584

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất khẩu lao động

blue-check Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đáp ứng điều kiện kinh doanh mới từ 1/1/2023
blue-check Lao động xuất khẩu sang Đài Loan từ 10/8/2022 phải lập Bản cam kết theo mẫu mới
blue-check Người đi lao động Hàn Quốc được vay 100 triệu đồng để ký quỹ
blue-check [Hà Nội] Thay mới thủ tục đăng ký đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, thực tập
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động tại TP. HCM
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký xuất khẩu lao động
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép dịch vụ xuất khẩu lao động
blue-check Quy định mới về xuất khẩu lao động English attachment
blue-check Quy trình cấp phép xuất khẩu lao động trực tuyến kể từ 1/2/2022
blue-check Điều kiện kinh doanh và cấp Giấy phép dịch vụ xuất khẩu lao động
blue-check Luật mới về việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc English attachment
blue-check Điều chỉnh nơi nộp hồ sơ xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 để xuất khẩu lao động
blue-check Thông báo tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
blue-check Tạm dừng tiếp nhận và đưa lao động ra nước ngoài đến hết 30/4/2020
blue-check Năm 2020, mức ký quỹ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc vẫn là 100 triệu English attachment
blue-check Phí xuất khẩu lao động được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Sửa đổi thủ tục đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp XKLĐ
blue-check Công ty dịch vụ việc làm có được xuất khẩu lao động? English attachment
blue-check Dạy ngoại ngữ được miễn thuế GTGT
blue-check Hướng dẫn ký Thỏa thuận về xuất khẩu lao động thời vụ sang Hàn Quốc