LuatVietnam

blue-check Các đơn vị không khắc phục sai phạm trong thu chi NSNN năm 2020 sẽ bị dừng cấp ngân sách

Công văn số 8256/BTC-KBNN ngày 19/8/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020 (10 trang)
Posted: 27/9/2022 8:37:12 AM | Latest updated: 27/9/2022 1:28:40 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Văn bản đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương có giải pháp khắc phục triệt để các sai phạm xảy ra trong quá trình lập, quyết toán NSNN năm 2020, đồng thời khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và thu nộp đầy đủ vào ngân sách các khoản thu, khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

Khi nộp Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021, các Bộ, ngành, địa phương phải tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN niên độ 2020 và các năm trước để Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ.

Trong đó, phải báo cáo cụ thể về kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2020 (gồm: danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm). Nếu không báo cáo, Bộ Tài chính sẽ tạm đình chỉ chi NSNN cho đến khi nhận được báo cáo.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
light-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các đơn vị không khắc phục sai phạm trong thu chi NSNN năm 2020 sẽ bị dừng cấp ngân sách
blue-check Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý các công ty đòi nợ trên địa bàn TP. HCM
blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
light-check Luật Cảnh sát cơ động 2022
blue-check Các luật đất đai, nhà ở, đấu thầu, kinh doanh BĐS sẽ được sửa đổi trong năm 2022 và 2023 English attachment
blue-check Nghị quyết về gia hạn cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Các nội dung sẽ chất vấn tại phiên họp thứ 9 Quốc hội khóa XV
blue-check Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030 English attachment
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2/2022: sẽ sửa đổi quy định về quản lý thuế English attachment
blue-check Bộ Tư pháp bác kiến nghị tăng thời hạn có hiệu lực của VBQPPL từ 45 ngày lên 6 tháng
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... đã được Quốc hội thông qua
blue-check Một số các lĩnh vực sẽ được giao quyền cho các tỉnh tự quyết định đầu tư
blue-check Phương án làm việc của cơ quan nhà nước tại TP. HCM từ sau 29/10/2021