LuatVietnam

blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý

Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (164 trang)
Posted: 1/12/2022 11:15:28 AM | Latest updated: 2/12/2022 2:14:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5593
LuatVietnam

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết này là Quốc hội sẽ đẩy mạnh theo dõi, giám sát (thông qua Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội) việc xử lý các dự án đầu tư công không hiệu quả, chậm tiến độ, gây thất thoát, lãng phí đất đai, tài sản của nhà nước, cụ thể bao gồm:

- 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn nhà nước không hiệu quả hoặc lãng phí (xem Phụ lục số 1 đính kèm Nghị quyết này).

- 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí bị chậm tiến độ (xem Phụ lục số 2).

- 19 dự án chậm triển khai, có khó khăn, vướng mắc để đất đai hoang hóa, lãng phí (xem Phụ lục số 3).

- 880 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng (xem Phụ lục số 4).

Quốc hội đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan như Tòa án, Viện kiểm sát, Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước... đẩy nhanh quá trình điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm, tiêu cực liên quan đến các dự án nêu trên để sớm thu hồi các tài sản nhà nước bị thất thoát, lãng phí.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5593

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt và thẩm định dự án đầu tư công tại Tp. HCM
blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND TP. Hà Nội
blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công do UBND Tp. Hà Nội quyết định đầu tư
blue-check Các lưu ý khi lập Báo cáo kết quả đầu tư vốn nhà nước năm 2022
blue-check Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
blue-check Doanh nghiệp có vốn nhà nước cần khẩn trương nộp báo cáo tài chính năm 2022
blue-check Bỏ yêu cầu kiểm toán khi công bố BCTC giữa năm của doanh nghiệp nhà nước English attachment
blue-check Kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 tại các công ty do Bộ xây dựng quản lý
blue-check Thủ tục miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp English attachment
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM