LuatVietnam

blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu

Công văn số 151/TCHQ-PC ngày 11/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc, kiến nghị vượt thẩm quyền tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp của Cục Hải quan tỉnh, thành phố năm 2022 (16 trang)
Posted: 13/1/2023 9:57:41 AM | Latest updated: 1/2/2023 10:37:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5627
LuatVietnam

Công văn đính kèm Phụ lục tổng hợp các giải đáp của Tổng cục Hải quan liên quan đến: hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ; chính sách giảm 2% thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu; thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng gia công, SXXK bị trả lại và thay đổi mục đích sử dụng; xin giấy phép tiêu hủy phế liệu, phế phẩm gia công; lộ trình tăng thuế xuất khẩu clanhke; kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu; thời hạn nộp thuế XNK;...

Theo đó, đối với hàng hóa của DNCX bán cho doanh nghiệp nội địa thì khi làm thủ tục XK tại chỗ được nộp Phiếu xuất kho thay hóa đơn; tuy nhiên, khi làm thủ tục NK tại chỗ phải nộp hóa đơn (Công văn số 8042/BTC-TCHQ ngày 12/8/2022).

Trường hợp hàng hóa gia công, SXXK bị trả lại để sửa chữa nhưng không sửa chữa được và chuyển qua sử dụng cho hợp đồng gia công, SXXK khác thì bị coi là thay đổi mục đích sử dụng, phải mở tờ khai hải quan mới, kê khai nộp thuế theo khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 và không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 nếu sau đó có tiếp tục sử dụng cho hợp đồng gia công, SXXK khác.

Về việc xác định hàng hóa nhập khẩu được và không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại các Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2022, số 2837/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2022, số 3699/TCHQ-TXNK ngày 7/9/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5627

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
light-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu? English attachment
blue-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
blue-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa có cần giấy ủy quyền của Công ty? English attachment
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu