LuatVietnam

blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công

Công văn số 5015/CV-TCT ngày 22/7/2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công (20 trang)
Posted: 25/7/2022 10:00:46 AM | Latest updated: 28/7/2022 10:09:05 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5504
LuatVietnam

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư công, gồm:

- Xác định cơ quan chuyên môn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

- Các nội dung trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

- Định mức thanh toán chi phí cho công tác lập quy hoạch;

- Điều kiện bố trí vốn hàng năm cho chương trình, dự án đầu tư công khác;

- Căn cứ xem xét cho điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu đối với dự án đầu tư công;

- Biểu mẫu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng;

- Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm;

- Thời gian thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới;

- Các thủ tục từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án;

- Hồ sơ thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5504

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực