LuatVietnam

blue-check Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngành Thuế

Công văn số 3441/TCT-VP ngày 16/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh (2 trang)
Posted: 4/10/2022 4:08:52 PM | Latest updated: 5/10/2022 8:37:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5556
LuatVietnam

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, ngành Thuế sẽ triển khai một số giải pháp sau đây trong thời gian tới:

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính gắn với Chính phủ điện tử.

- Tập trung triển khai đồng bộ các dịch vụ công trực tuyến, tăng số lượng thủ tục được kết nối điện tử, tăng tỷ lệ hồ sơ được thực hiện thuận lợi và thành công qua phương thức điện tử.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử; minh bạch hóa quy trình, thủ tục hành chính.

- Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi về chính sách thuế, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát đề xuất cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

- Rà soát kiến nghị, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhằm tạo cơ hội kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh; không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản cho đầu tư, kinh doanh khi xây dựng, soạn thảo văn bản pháp luật.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5556

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

light-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội
blue-check Thay mới 22 thủ tục trong lĩnh vực thủy lợi, du lịch, công bố hợp quy tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính đến 2025 English attachment
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch vụ công trực tuyến
blue-check 34 thủ tục trong lĩnh vực đầu tư và lao động thực hiện tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngành Thuế
blue-check 31 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, vận tải đường thủy và hàng hải tại TP. HCM
blue-check Các chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục trực tuyến của ngành Thuế
blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình cấp phép tổ chức lễ hội, kinh doanh du lịch, đăng ký quyền tác giả và phổ biến phim
blue-check Danh mục 43 thủ tục được nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng
blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)
blue-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment
blue-check Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT
blue-check Danh mục TTHC đã đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Sẽ gắn "mã định danh" cho từng lô đất
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết trong ngày (áp dụng tại TP. HCM từ 15/5-15/6/2022)